Det finns ett påstående om att en människa inte kan agera rationellt och samtidigt önska sig vinster på lotto. Tanken är att de spel vars probabilitet för vinst talar mot att spelaren kommer vinna i sin natur är riggade till spelarens nackdel. Om det lät bakvänt så går det även att uttrycka på så sätt att när sannolikheten för vinst understiger 50% så krävs det att man låter önsketänkande stå över rationalitet. Vad de som driver denna sortens filosofi ofta glömmer är att chansen för vinst ofta ligger på precis 50%. I dessa fall kan spelare helt enkelt välja om den vill låta önsketänkande eller rationalitet styra.

Vinnande strategier

Om man satsar på att använda ett system till sin fördel måste man först definiera vad som är en vinnande strategi. Sett från det mest grundläggande perspektivet så är en vinnande strategi en strategi där utkomsten garanterar fler vinster är förluster. Åtminstone om vi arbetar med idén att vinsten är ändamålet. Man får inte glömma att under vissa omständigheter så kan en förlust på sikt även innebära framgång. Det är något som vi får diskutera i framtiden. Vad vi här fokuserar på är vinst som framgång.

dices

 

Martingale – ej vinnande strategier

Vad Martingale åsyftar är system där sannolikheten för vinst är den samma oavsett hur tidigare händelser har sett ut. Ett typiskt exempel på detta är att singla slant. När man slänger upp ett mynt i luften så är chansen lika stor att myntet landar med krona uppåt som att det landar med klave uppåt. Oavsett hur myntet har landat tidigare så ger det ingen vägledning för hur myntet kommer att landa i framtiden. Historiken ger helt enkelt ingen vägledning för framtiden.

För länge sedan var det populärt att för varje förlust öka sin insats med ett belopp som vid vinst skulle återhämta förlusten. Anledningen var att många utgick ifrån att chansen för vinst var lika stor som chansen för förlust. Om man då såg till att varje vinst återhämtade förlusten så skulle man på sikt ha en vinnande strategi. En väsentlig och grundläggande miss i detta antagande var att man glömde bort att varje förlust raderade ut samtliga vinster och att varje efterföljande vinst påbörjade en ny pott. Det enda som ackumulerades var alltså förluster. Trots att det inte var uppenbart så spelade man helt enkelt med oddsen talandes för förlust på lång sikt.

Detta kan även ses som ett praktiskt exempel på vad som kallas Monte Carlo-villfarelse** där en spelare intalar sig att förekomsten av något kan användas för att förutspå dess förekomst i framtiden. En person som drabbas av denna utgår i från att två slumpmässiga händelser talar för att samma händelser sker i framtiden.

*** En väldigt avancerad artikel om detta finns här.

Dåtid som grund för framtid – vinnande strategier

För att en strategi ska kunna vara vinnande så måste tidigare händelser säga något om framtiden. Det är här man som spelare måste vara observant. För spel som baseras på slumpen, så som singlingen av mynt, måste man utgå i från att myntet i sig inte ger någon vägledning. Då får man istället värdera den funktion som singlar myntet. Är det en mänsklig hand? Är det ett datorsystem? Har systemet något mönster eller är det faktiskt slumpmässigt? Kommer man fram till att det är slumpmässigt så får man acceptera att utkomsten inte går att förutspå.

Gäller det spel där omständigheterna är kända i förväg. Så som kortspel, där antalet kort i leken är begränsade, finns möjligheten att utröna ett mönster i förloppet och därmed med viss sannolikhet förutspå framtida händelser. Samma gäller spel där flera personer är inblandade. Anta att fyra personer leker singla slant med spelregel som säger att den som singlar har chansen att vinna efterkommande myntsinglares pott. Då kan man justera sin egen satsning till att avspegla fördelarna med att satsa. Exempelvis kan man välja att endast satsa om efterkommande spelare har en ansenlig pott. I denna sortens spel är det de andra människornas agerande som måste vara vägledande för den egna strategin. Antalet deltagare kan alltså väga upp bristande möjligheter att använda tidigare händelser för att förutspå själva spelet.

Därför är det av högsta vikt att värdera den sortens spel som man deltar i. Man kan ställa sig några enkla frågor. Bidrar tidigare händelser till att jag enklare kan förutspå framtida händelser? Om tidigare händelser inte hjälper mig att förutspå framtida händelser, kan jag kompensera detta genom att analysera deltagarnas agerande? Ställer man sig dessa frågor kommer man snabbt fram till att en klassisk Jack Vegas-maskin aldrig går att använda till sin fördel. Åtminstone om inte dess mjukvara visar uppenbara brister. På motsvarande sätt kan man snabbt komma fram till att sportsbetting eller poker går att använda till sin fördel.

I sportsbetting eller med casino-spelmaskiner går det att samla ihop tillräckligt mycket bakgrundsinformation för att göra en trolig prognos. Gäller det pokerspel går det på ett motsvarande sätt att löpande samla tillräckligt mycket information för att kunna göra ett antagande om vilka kort övriga spelare har. Det är endast om man ignorerar dessa omständigheter som man både spelar mot sig själv och med sig själv som sin fiende.

Fotokälla: Den intressanta artikeln “How a team of students beat the casinos” hos BBC, och Kevin Spacey i filmen “21”.