Det är mycket tal om alla de olika nya tjänster och grepp som tas för att utveckla virtuella platser på nätet. Varför är då detta något som är så intressant för den breda massan? Naturligtvis bottnar intresset i att de flesta av oss dagligen är anslutna eller uppkopplade till Internet. Denna värld av virtuella platser…