Många företag fokuserar på att hela tiden hitta nya kunder, men det visar sig vara lika vik-tigt att koncentrera på dem man redan har och göra en insats för att behålla dem. När ett företag har ett kundkartotek, så ger man dem kanske inte lika mycket uppmärksamhet som nya, potentiella kunder. Det molnbaserade systemet WebCRM…