Många företag fokuserar på att hela tiden hitta nya kunder, men det visar sig vara lika vik-tigt att koncentrera på dem man redan har och göra en insats för att behålla dem.
När ett företag har ett kundkartotek, så ger man dem kanske inte lika mycket uppmärksamhet som nya, potentiella kunder. Det molnbaserade systemet WebCRM kan hjälpa ett företag att hitta rätt kunder och behålla dem.

En bra kundrelation ska vårdas

Det är viktigt att skapa bra relationer till de existerande kunderna för att behålla dem. WebCRM samlar och analyserar data, samt “negativ” information från kundservice, försäljningssiffror och liknande, som kan hjälpa med att undvika kundförluster. Support-, marknadsförings- och ekonomiavdelningen har re-dan uppgifter om dessa faktorer, men WebCRM kan samla dem så att den kundansvarige meddelas och kan agera i tid.

Besökare på hemsidan

Varje gång en hemsida besöks, samlas data om den besökande, och den informationen kan man som företag använda i sin marknadsföring genom att integrera webbsidan med webCRM-systemet. Det kan både vara information om nya och gamla kunder och anonyma besökare.

Hitta de rätta kunderna

Det finns två viktiga ingredienser när de långa kundlistorna ska omvandlas till effektiva ringlistor. En är marknadsdata från Bisnode, som innehåller information om till exempel industri, omsättning, antal an-ställda för mer än 700 000 svenska företag. Den andra är all den kunskap som du regelbundet samlar in om befintliga kunder vid deras besök på din hemsida. Detta kan kombineras i webCRM och resultera i en nedbantad kundlista.

Träffsäkerhet

WebCRM samlar med andra ord all information om varje enskild kundrelation. Inte bara från försäljningen utan även från till exempel marknadsföring och kundservice. Olika analys- och rapportverktyg ger ny in-formation som ger större träffsäkerhet. När ett marknadsföringsteam står bakom olika evenemang kan informationen i webCRM se till att rätt kunder bjuds in och därmed får den uppmärksamhet som både nya och gamla trogna kunder förtjänar. WebCRM sparar på så vis tid och ger säljarna all information de behöver för att träffa rätt med kundkontakten.

Lätt att använda

WebCRM startades av två ingenjörer som tyckte att de befintliga CRM-systemen var onödigt komplice-rade. Deras erfarenhet av försäljning och mjukvaruutveckling gjorde det möjligt att göra webCRM till en succé. WebCRM ger en bra överblick och är lätt att skräddarsy och använda, så du kan skicka rätt inform-ation till rätt kund. För att läsa mera om webCRM och vilka funktioner som finns, ska du bara klicka här.