När det handlar om sci-fi film och vad som är verkligt och vad som är overkligt, så kommer det naturligtvis alltid dra åt det overkliga. Trots allt är det ju det som gör att de flesta vill se dessa filmer. Bara benämningen sci-fi, står ju för sience fiction, vilket helt enkelt betyder något som inte…